Bibliodruhy

Jak zachęcić młode pokolenie do zaglądania w przeszłość swojej rodziny czy swojego regionu? Tego zadania podjęła się wąbrzeska biblioteka.