Wieści z SP 3. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

List jako najpopularniejsza kiedyś forma komunikowania się zostaje wypierana przez sms i wiadomości e-mail. Dziś łatwiej i szybciej porozumieć się drogą elektroniczną niż tradycyjną. Domowe skrzynki przepełnione są najczęściej rachunkami, reklamami i urzędowymi pismami. A jak często znajdujemy w nich kopertę z kolorowym znaczkiem i pachnącą papeterią w środku?