Przerwy w dostawie prądu

Bez komunikatu

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że nie otrzymaliśmy komunikatu od dostawcy energii elektrycznej o aktualnych wyłączeniach prądu, dlatego też umieszczenie takowej informacji na naszej stronie nie było możliwe.

Otwarty konkurs

Dyrektor MOPS zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do udziału w otwartym konkursie.