Święto Narodowe Trzeciego Maja

W tym roku obchodzimy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. I chociaż wydarzenia te są odległe to – dzięki pielęgnowaniu o nich pamięci przez kolejne pokolenia Polaków – bezustannie w naszej świadomości zajmują bardzo ważne miejsce.