Przedszkolacy dla dzieci z Afryki - - 2016

Pomogli równieśnikom z Afryki

Przedszkolacy z Bajki po raz drugi włączyli się do akcji prowadzonej przez UNICEF na rzecz dzieci z Afryki. Tym razem działali na rzecz edukacji w Mali, realizując projekt „MALI uczniowie idą do szkoły”.