Posiedzenia komisji

W przyszłym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch komisji Rady Miasta. 9 lutego obradować będzie Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa, a 11 lutego – Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Polecamy

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wzywa do zmiany przepisów regulujących wydatki JST na edukację uczniów niepełnosprawnych. W przeciwnym razie Konwent zapowiada skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.