Dyżury psychologa

W ramach współpracy z grudziądzkim stowarzyszeniem „Nadzieja” w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej przy ul. 1 Maja 46 odbędą się bezpłatne dyżury psychologa!