Program Dłużnik

Lokatorzy mieszkań komunalnych mogą odpracować zaległy czynsz. Możliwość taką daje im program Dłużnik, powołany do życia w naszym mieście przez burmistrza L. Kawskiego w 2012 roku.