Karta Dużej Rodziny

Od dzisiaj ro­dzi­ny, w któ­rych jest troje i wię­cej dzie­ci, mogą skła­dać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wniosek o wy­da­nie ogól­no­pol­skiej Karty Dużej Ro­dzi­ny.

Zdrowo i na sportowo

4 czerwca 2014 roku stadion MKS Unia wypełniły liczne grupy najmłodszych sportowców. Zgromadziła ich V Miejska Sportowa Olimpiada Pięciolatków i Sześciolatków pod hasłem „Zdrowo i na sportowo”. Przybyło łącznie 12 sześcioosobowych drużyn.