Wąbrzeźno na zlocie

Od kilkunastu lat Zławieś Wielka – miejscowość położona pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, jest organizatorem zlotu turystycznego dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Od kilku już lat na imprezie nie brakuje przedstawicieli wąbrzeskiej młodzieży.

Wyniki II konkursu dla NGO

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2014 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, nr 234, poz. 1536 t.j.).

Droga zamknięta

Firma Skanska informuje, że do 23 maja 2014 roku na drodze powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie wymieniane będą przepusty w Małych Radowiskach – w odległości ok. 1 kilometra za przejazdem kolejowym w Czystochlebiu w kierunku Kowalewa Pomorskiego.