Wsparcie na e-usługi

Regionalna Instytucja Finansująca przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca do korzystania z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.