NSA poparł skargę radnego

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Edwarda Wieraka. Wyrok ten zamknął wyjaśnienia „listy uchybień” wskazanych przez posła Zbigniewa Girzyńskiego.