Praca dla aktywnych gwarantowana!

Studencie, absolwencie szkoły wyższej – to jest Twój czas, aby zdobyć doświadczenie zawodowe! Wspólnie poszukamy rozwiązań, aby spełnić Twoje Marzenia i Ambicje! Specjalna formuła Programu „GraduatON” przewiduje uwolnienie Twojej odwagi zawodowej, wyeliminowanie ograniczeń i wydobycie Twoich ZDOLNOŚCI:

Było magicznie

Piątkowa impreza biblioteczna „Kwiatki i sukienki” z pewnością na długo zapadnie uczestniczkom w pamięci. Może to konstatacja nie nazbyt skromna, ale podyktowana wieloma miłymi słowami, które pod adresem organizatorów kierowały panie uczestniczące w evencie.

Zdjęcie Wąbrzeskiego Ratusza w lato

Wyniki wyboru Partnera

do wspólnej realizacji projektu pn. „Punkty opieki dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” z Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19.