Na wiślanym szlaku

Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Wisły. Przed z górą pięciuset laty, na mocy pokoju toruńskiego (1466 r.) pierwszy raz w historii, cały żeglowny bieg Wisły trafił pod polskie panowanie.