Konsultacje z NGO

Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów