Konsultacje z NGO

Burmistrz Leszek Kawski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Wąbrzeźna oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

Ulubione pieśni Jana Pawła II

W ubiegły piątek na scenie WDK młodzi wokaliści śpiewali ulubione pieśni Papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Tego dnia poznaliśmy też laureatów konkursu Jan Paweł II – pamiętam…