Wąbrzeźno, ul. Kościuszki

Mniej za ogrzewanie

Wniosek Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zmianę taryfy dla ciepła został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Cena ciepła od 1 marca obniżona będzie o 15,81%.

Doradztwo dla ngo-sów

Marszałkowskie Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje bezpłatne doradztwo dla instytucji trzeciego sektora. Najbliższe spotkania z zakresu księgowości oraz prawa we wtorek (16 lutego).