Sprzątanie Świata 2015

„Wyprawa – poprawa” takim hasłem opatrzono tegoroczną akcję Sprzątania Świata – Polska. Główny temat jej kampanii to rola człowieka w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.