Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

Powiat Wąbrzeski w okresie od stycznia 2015 roku kwietnia 2016 roku realizuje projekt pt: „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”.

Uśmiechnięte nutki

„Uśmiechnięte nutki” to przegląd piosenki, organizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas zerowych. Zgłoszenia do niego przyjmowane będą do 15 maja 2015 roku. Przegląd odbędzie się 29 maja.