Drzwi Otwarte w SP 3

We wtorek 4 marca w godzinach 17.00 – 18.30 Szkoła Podstawowa nr 3 „otwiera wszystkie sale” dla rodziców i dzieci rozpoczynających we wrześniu spotkanie z edukacją w oddziałach przedszkolnych i w klasach pierwszych.