Praca dla 25 bezrobotnych

Burmistrz Leszek Kawski podpisał porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społecznie – użytecznych. 25 osób otrzyma zatrudnienie na okres 5 miesięcy. Pracę rozpoczynają 4 lutego.