Urząd Miasta Wąbrzeźno

ul. Wolności 18

87–200 Wąbrzeźno

tel. 56 688 45 00 – centrala

56 688 45 06 – sekretariat

fax 56 688 27 48

e–mail: sekretariat@wabrzezno.com

WWW: www.wabrzezno.com

Strona FB: https://www.facebook.com/ratusz.wabrzezno/

Redakcja – tel. 56 688 45 48

Godziny pracy:

Urząd Miasta Wąbrzeźno:
poniedziałek – piątek od godz. 7.15 do godz. 15.15

Stanowisko pracy ds. obywatelskich (ewidencja ludności):
poniedziałek – piątek od godz. 7.15 do godz. 14.30

Kasa Urzędu Miasta:
poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.30

(po godzinie 11.30 w kasie będzie można płacić kartą płatniczą tylko za czynności urzędowe w Urzędzie Stanu Cywilnego)

 


 

Burmistrz i jego zastępca przyjmują: w każdy wtorek w godzinach od 11:00 do 15:00.

Kierownicy wydziałów przyjmują w każdy dzień tygodnia w godzinach urzędowych.

Burmistrz Wąbrzeźna – Tomasz Zygnarowski
Sekretariat:
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
I piętro, pok. 20
tel.: 56 688 45 06
(więcej informacji)

 

Zastępca burmistrza Wąbrzeźna – Wojciech Trzciński
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
I piętro, pok. 20B
tel.: 56 688 45 02
(więcej informacji)

Sekretarz miasta – Dorota Stempska
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
I piętro, pok. 20C
tel.: 56 688 45 32
(więcej informacji)

 

Skarbnik miasta – Mariola Frankowska
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
parter, pok. 4
Tel.: 56 688 45 08
(więcej informacji)

 

Wydziały i stanowiska w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno – TUTAJ

PODATKI I OPŁATY LOKALNE ORAZ NUMER KONTA BANKOWEGO

GOTÓWKOWO

– w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta. Kasa Urzędu Miasta Wąbrzeźno od 5 listopada 2018 roku czynna jest w godz. 8.00 – 11.30 od poniedziałku do piątku włącznie. Po godzinie 11.30 w kasie będzie można płacić kartą płatniczą, ale tylko za czynności urzędowe w Urzędzie Stanu Cywilnego.

BEZGOTÓWKOWO

Za wpłaty na konto bank nie pobiera opłat.

Konto Urzędu Miasta Wąbrzeźno:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr konta 61 9484 1033 2319 1806 1080 0004.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są na indywidualne konto podatnika, prowadzone w Banku Spółdzielczego w Brodnicy, numer konta podawany jest przy składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

TERMINARZ na 2020 rok

 

PODATKI  I OPŁATY NA TERENIE MIASTA WĄBRZEŹNO

w 2020 roku

 

Zakres czynności podatkowych

Terminy płatności

 

opłata za alkohol złożenie przez przedsiębiorcę prowadzącego

sprzedaż napojów alkoholowych pisemnego

oświadczenia o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży   w roku poprzednim

 

 

do 31-01-2020 r.

 

wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020

 

I rata 31-01-2020 r.

II rata 31-05-2020 r.

IIIII rata 30-09-2020 r.

osoby prawne:

podatek od nieruchomości

rolny

leśny

złożenie deklaracji podatkowych:

podatek od nieruchomości

do 31-01-2020 r.
podatek rolny i leśny do 15-01-2020 r.
wniesienie podatku od nieruchomości I rata 31-01-2020 r.

-pozostałe do 15 każdego miesiąca

wniesienie podatku leśnego do 15 każdego miesiąca
wniesienie podatku rolnego I rata 15-03-2020 r.

II rata 15-05-2020 r.

III rata 15-09-2020 r

IV rata 15-11-2020 r.

osoby fizyczne

podatek od

nieruchomości

rolny

leśny

wniesienie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na podstawie wydanych decyzji I rata 15-03-2020 r.

II rata 15-05-2020 r.

III rata 15-09-2020 r.

IV rata 15-11-2020 r.

opłata za wieczyste użytkowanie wniesienie opłaty z tyt. wieczystego użytkowania do 31-03-2020 r.
opłata od posiadania psów wniesienie opłaty od posiadania psów do 31-05-2020 r.
Podatek od środków transportowych osoby

fizyczne i prawne

złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych do 15-02-2020 r.
wniesienie podatku od środków transportowych I rata 15-02-2020 r.

II rata 15-09-2020 r.

opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wniesienie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za styczeń 2020 roku – 10.02.2020 r.

za luty 2020 roku – 10.03.2020 r.

za marzec 2020 roku – 10.04.2020 r. kwiecień 2020 roku – 10.05.2020 r.

za maj 2020 roku – 10.06.2020 r.

za czerwiec 2020 roku – 10.07.2020 r.

za lipiec 2020 roku – 10.08.2020 r.

za sierpień 2020 roku – 10.09.2020 r.

za wrzesień 2020 roku – 10.10.2020 r.

za październik 2020 r. – 10.11.2020 r.

za listopad 2020 r. – 10.12.2020 r.

za grudzień 2020 roku – 10.01.2021 r.