Urząd Miasta Wąbrzeźno

ul. Wolności 18

87–200 Wąbrzeźno

tel. 56 688 45 00 – centrala

56 688 45 06 – sekretariat

fax 56 688 27 48

e–mail: sekretariat@wabrzezno.com

WWW: www.wabrzezno.com

Strona FB: https://www.facebook.com/ratusz.wabrzezno/

Redakcja – tel. 56 688 45 48

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15

Kasa w Urzędzie otwarta w godz. 8.00 – 11.30

W czasie epidemii koronawirusa zachęcamy do ograniczenia wizyt w Urzędzie i zachęcamy do załatwiania spraw elektronicznie, przez ePUAP.

Kontakty do poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta: TUTAJ

W sprawach dotyczących:

 • ewidencji ludności – kontakt pod numerem telefonu 56 688 45 48 lub 56 688 45 21 w godz. 7.15 – 14.15, od poniedziałku do piątku,
 • dowodów osobistych i działalności gospodarczej – kontakt pod numerem telefonu 56 688 45 21 w godz. 7.15 – 14.15, od poniedziałku do piątku,
 • z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego – kontakt pod numerem telefonu 56 688 45 19 lub 56 688 45 06 (sekretariat) w godz. 7.15 do 15.15 od poniedziałku do piątku

 

Opłaty przelewem

Zachęcamy do bezgotówkowych opłat należności:

– na konto: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Filia Wąbrzeźno nr konta 61 9484 1033 2319 1806 1080 0004 uiszczamy wpłaty z tytułów:

 • opłata skarbowa
 • pełnomocnictwo
 • wydanie zaświadczenia
 • wieczyste użytkowanie gruntów Gminy
 • trwały zarząd gruntami Gminy
 • dzierżawa gruntów Gminy
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności
 • wykup mieszkania lub gruntów Gminy
 • opłata adiacencka
 • mandaty
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • udostępnienia danych z ewidencji ludności
 • podatek od środków transportu
 • opłata od posiadania psa
 • należności dochodzonymi w trybie egzekucji administracyjnej

– na indywidualne numery kont bankowych (podanych na decyzjach lub w pismach) uiszczamy wpłaty z tytułów:

 • podatek od nieruchomości (nr konta podany na decyzji w sprawie podatku),
 • podatek rolny (nr konta podany na decyzji w sprawie podatku),
 • podatek leśny (nr konta podany na decyzji w sprawie podatku),
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (nr konta podany pisemnie).

Uwaga! Numer indywidualnego konta bankowego można sprawdzić pod numerem tel. 56 688 45 37,

 • depozyty wpłacamy na konto: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Filia Wąbrzeźno, nr 07 9484 1033 2319 1806 1080 0006

Burmistrz Wąbrzeźna – Tomasz Zygnarowski
Sekretariat:
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
I piętro, pok. 20
tel.: 56 688 45 06
(więcej informacji)

 

Zastępca burmistrza Wąbrzeźna – Wojciech Trzciński
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
I piętro, pok. 20B
tel.: 56 688 45 02
(więcej informacji)

Sekretarz miasta – Dorota Stempska
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
I piętro, pok. 20C
tel.: 56 688 45 32
(więcej informacji)

 

Skarbnik miasta – Mariola Frankowska
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
parter, pok. 4
Tel.: 56 688 45 08
(więcej informacji)

 

Wydziały i stanowiska w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno – TUTAJ

Opłaty przelewem

Zachęcamy do bezgotówkowych opłat należności

Przypominamy:

– na konto: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Filia Wąbrzeźno nr konta 61 9484 1033 2319 1806 1080 0004 uiszczamy wpłaty z tytułów:

 • opłata skarbowa
 • pełnomocnictwo
 • wydanie zaświadczenia
 • wieczyste użytkowanie gruntów Gminy
 • trwały zarząd gruntami Gminy
 • dzierżawa gruntów Gminy
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności
 • wykup mieszkania lub gruntów Gminy
 • opłata adiacencka
 • mandaty
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • udostępnienia danych z ewidencji ludności
 • podatek od środków transportu
 • opłata od posiadania psa
 • należności dochodzonymi w trybie egzekucji administracyjnej

– na indywidualne numery kont bankowych (podanych na decyzjach lub w pismach) uiszczamy wpłaty z tytułów:

 • podatek od nieruchomości (nr konta podany na decyzji w sprawie podatku, aktualne decyzje dostarczone będą właścicielom do końca lutego br.)
 • podatek rolny (nr konta podany na decyzji w sprawie podatku, aktualne decyzje dostarczone będą właścicielom do końca lutego br. ),
 • podatek leśny (nr konta podany na decyzji w sprawie podatku, aktualne decyzje dostarczone będą właścicielom do końca lutego br.),
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (nr konta podany pisemnie).

Uwaga! Numer indywidualnego konta bankowego można sprawdzić pod numerem tel. 56 688 45 37

 • depozyty wpłacamy na konto: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Filia Wąbrzeźno, nr 07 9484 1033 2319 1806 1080 0006

 

TERMINARZ na 2021 rok

terminy płatności podatków i opłat lokalnych, które obowiązują w  2021 roku.

 

Zakres czynności podatkowych

Terminy płatności

 

opłata za alkohol złożenie przez przedsiębiorcę prowadzącego

sprzedaż napojów alkoholowych pisemnego

oświadczenia o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży   w roku poprzednim

 

 

do 31-01-2021 r.

 

wniesienie opłaty za korzystanie  z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020

 

I rata 31-01-2021 r.

II rata 31-05-2021 r.

III rata 30-09-2021 r.

osoby prawne:

podatek od nieruchomości

rolny

leśny

złożenie deklaracji podatkowych:

podatek od nieruchomości

do 31-01-2021 r.
podatek rolny i leśny do 15-01-2021 r.
wniesienie podatku od nieruchomości I rata 31-01-2021 r.

-pozostałe do 15 każdego miesiąca

wniesienie podatku leśnego do 15 każdego miesiąca
wniesienie podatku rolnego I rata 15-03-2021 r.

II rata 15-05-2021 r.

III rata 15-09-2021 r

IV rata 15-11-2021 r.

osoby fizyczne

podatek od

nieruchomości

rolny

leśny

wniesienie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na podstawie wydanych decyzji I rata 15-03-2021 r.

II rata 15-05-2021 r.

III rata 15-09-2021 r.

IV rata 15-11-2021 r.

opłata za wieczyste użytkowanie wniesienie opłaty z tyt. wieczystego użytkowania do 31-03-2021 r.
opłata od posiadania psów wniesienie opłaty od posiadania psów do 31-05-2021 r.
Podatek od środków transportowych osoby

fizyczne i prawne

złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych do 15-02-2021 r.
wniesienie podatku od środków transportowych I rata 15-02-2021 r.

II rata 15-09-2021 r.

opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wniesienie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za styczeń 2021 roku – 10.02.2021 r.

za luty 2021 roku – 10.03.2021 r.

za marzec 2021 roku – 10.04.2021 r. kwiecień 2021 roku – 10.05.2021 r.

za maj 2021 roku – 10.06.2021 r.

za czerwiec 2021 roku – 10.07.2021 r.

za lipiec 2021 roku – 10.08.2021 r.

za sierpień 2021 roku – 10.09.2021 r.

za wrzesień 2021 roku – 10.10.2021 r.

za październik 2021 r. – 10.11.2021 r.

za listopad 2021 r. – 10.12.2021 r.

za grudzień 2021 roku – 10.01.2022 r.

 

 

Stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych obowiązujące w 2021 roku:

Uchwała nr XXIII/148/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXIII/147/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości