Gmina miejska Wąbrzeźno to jednostka samorządu przyjazna inwestorom, mieszkańcom  i środowisku. Władze lokalne starają się sprostać oczekiwaniom, jakie stawiane są  przed nowoczesnym samorządem. Gmina angażuje się we współpracę zagraniczną. Dba także o dobry kontakt z inwestorami i stały rozwój przedsiębiorczości na jej terenie. Zatrudniani pracownicy to profesjonaliści, którzy dbają o jej dobry wizerunek Wysiłki na tym polu są doceniane, czego dowodem są uzyskane przez miasto wyróżnienia i certyfikaty.

W 2007 roku Wąbrzeźno uzyskało miano Złotej Lokalizacji Biznesu, kiedy to po raz trzeci sięgnęło po Certyfikat „Gmina Fair Play”. Ogółem Gmina Miejska Wąbrzeźno jest czterokrotnym laureatem tego wyróżnienia. Certyfikat Fair Play ‘2007 to mocna karta przetargowa w procesie pozyskiwania nowych inwestorów. To przepustka do stron międzynarodowego katalogu ofert inwestycyjnych. Wąbrzeźno otrzymało szansę interaktywnej i medialnej promocji własnych terenów gospodarczych. Konkurs „Gmina Fair Play” od siedmiu lat organizują Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Miasto posiada Certyfikat „Przejrzysta Gmina”, uzyskany w 2005 roku w wyniku udziału w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. Wąbrzeźno spełniło wymogi jury konkursu i otrzymało certyfikat zaświadczający o profesjonalizmie i transparentności miejskich struktur samorządowych. W 2006 roku certyfikat uzupełniła statuetka i wyróżnienie akcji „Przejrzysta Polska” Organizatorzy akcji to: Gazeta Wyborcza, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.

Gmina miejska Wąbrzeźno jest też członkiem Fundacji Zielone Płuca Polski. Od stycznia 2008 roku należymy również do grona beneficjentów znaku promocyjnego Zielone Płuca Polski. Dbałość o środowisko naturalne, staranność w gospodarce mieniem komunalnym i dążenie do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju- to zasady, w oparciu o które podejmowane są decyzje przez pracowników samorządu.

Wąbrzeźno znalazło się  w pierwszej piątce wyróżnionych z województwa kujawsko-pomorskiego w rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”, którego współorganizatorami są Gazeta Prawna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz firma Doradcza Deloitte. Wyróżnione zostały w ten sposób samorządy osiągające najlepsze wyniki w pozyskiwaniu środków unijnych. W perspektywie najbliższych lat miasto zamierza ubiegać się o środki m.in. na przebudowę układu komunikacyjnego centrum, rewitalizację, turystykę i budowę ścieżek rowerowych. Czas pokaże, co uda się w tym zakresie osiągnąć.

Miasto Wąbrzeźno to jedna z trzech gmin woj., kujawsko – pomorskiego wyróżniona w organizowanym przez ogólnopolską Fundację Innowacji i Rozwoju konkursie „Krajowy Lider Innowacji”. Wąbrzeźno wyróżniono przede wszystkim za prowadzone działania inwestycyjne, ekologiczne, wysoki poziom absorpcji środków unijnych oraz wprowadzone usprawnienia w obsłudze petentów. Zwrócono również uwagę na współpracę miasta z sektorem NGO, a zwłaszcza na fakt posiadania Karty współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Gmina Miejska Wąbrzeźno otrzymała statuetkę LODOŁAMACZA (II miejsce w Polsce w kategorii pracodawca nieprzedsiębiorca). Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Pracodawców Niepełnosprawnych. Wąbrzeźno doceniono za prowadzoną przez miasto politykę przyjazną osobom niepełnosprawnym.

W 2009 roku Gmina Miejska Wąbrzeźno otrzymała nagrodę “Kryształy Przetargów Publicznych” w kategorii przedsięwzięcia infrastrukturalne wpływające na poprawę jakości życia obywateli – w grupie zamawiających za projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wąbrzeźnie.

Nagroda Kryształy Przetargów Publicznych służy promocji i upowszechnieniu stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. W branży zamówień publicznych otrzymanie tej nagrody to znak, że dany zamawiający lub wykonawca postępuje według najwyższych standardów, a jego działania cechuje przejrzystość stosowanych zasad. Projekty nagrodzone Kryształami Przetargów Publicznych to inwestycje, które stanowią doskonały wzór do naśladowania.