Herb

– odtworzony w 1990 roku przez Ziemowita Maślankę wzór herbu Wąbrzeźna nadanego przez biskupa Dantyszka w 1534 r. W przywileju lokacyjnym biskupa Dantyszka możemy przeczytać : „A zatem biskup nadaje miastu jako herb skrzydło orle, czarnego koloru i przez nie przechodzący pastorał. Skrzydło jest częścią herbu samego Dantyszka, herbu który znamy z jego medali, pastorał jest zaś oznaką władzy biskupiej, której miasto podlegało”.

Flaga

– wzór flagi Wąbrzeźna przyjęty oświadczeniem Rady Miejskiej 18 września 1996 roku. Flaga składa się z trzech barw związanych z topografią miasta i kolorem rekwizytów znajdujących się w herbie. Kolor niebieski symbolizuje jezioro, natomiast czarny i żółty nawiązują do czarnego skrzydła orła i złotego pastorału biskupiego.