II Wąbrzeski Festiwal Historyczny

6 sierpnia 2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Wąbrzeska Kultura” na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „II Wąbrzeski Festiwal Historyczny”.

Zapraszamy przedsiębiorstwa do konsultacji

W związku z opracowywaniem Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego, wyznaczającej główne kierunki rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego w latach 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny stanu oraz barier rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu wąbrzeskiego.