XIV Sesja Rady Miasta

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych, harmonogram remontów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, program współpracy z organizacjami pozarządowymi – to niektóre tematy ostatniej sesji.

Jutro spotkanie

Burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz aktywnych i kreatywnych wąbrzeźnian na spotkanie – 3 grudnia, godz. 17.00, WDK.