Złóż wnioski i uwagi

Zaktualizowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Wąbrzeźna. Wnioski i uwagi do jego treści będą przyjmowane do 16 sierpnia.

Nabór do szkółki kolarskiej

Przypominamy, że trwa nabór do szkółki kolarskiej, którą Urząd Miasta planuje uruchomić od września 2019 r. Grupa będzie liczyć 15 osób, na chwilę obecną mamy zapisanych 13 dzieci.