Było przednio

Podczas pierwszego tygodnia ferii w Szkole Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie odbywały się półkolonie zimowe dla uczniów z klas 1 – 5. Zainteresowanie zorganizowaną formą wypoczynku było duże.