Wąbrzeźno-gmachStarostwa Powiatowego-2016 rok

Jak zdobyć środki z UE

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

Stypendia dla młodzieży

31 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. W tegorocznej edycji programu LGD miało zapewnione cztery gwarantowane miejsca i jedno rezerwowe.

Społecznik Roku

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska.Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku.