Pomagam z Dwójką

Tradycyjnie w połowie grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie zorganizowana została akcja „Pomagam z Dwójką”, która stanowi naszą lokalną kontynuację ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”.

Żółtaczka pokarmowa

W związku ze zwiększoną w ostatnim okresie liczbą zachorowań na WZW typu A w powiecie wąbrzeskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przypomina o zasadach profilaktyki zachorowań na żółtaczkę pokarmową, równocześnie przestrzegając przed zakupem żywności z nielegalnych źródeł, które nie są objęte nadzorem sanitarnym i mogą stanowić potencjalny czynnik powodujący zakażenie.