Nowe drzewa i krzewy

544 drzew i 1358 krzewów na zlecenie Urzędu Miasta zostało nasadzonych w tym roku w Wąbrzeźnie. Zieleń wzbogaciliśmy głównie sosną zwyczajną, brzozą brodawkowatą, ałyczą i ligustrem pospolitym.

Co Internet zmienił w Twoim życiu

Otwarci na świat – Internet w naszym domu to konkurs, w którym mogą wziąć udział  dzieci  od 7 do 12 roku życia z rodzin, które  brały udział w projekcie pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wąbrzeźnie”.