Wsparcie dla organizacji i spółdzielni

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim zaprasza mieszkańców powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego i rypińskiego do korzystania z bezpłatnego doradztwa i szkoleń w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.